سامانه آزمون آنلاین ایرکاس

سامانه اختصاصی آزمون آنلاین ایرکاس

برای دانشجویان کنسرسیوم ایرکاس

آزمون آنلاین دورهای آموزشی مجازی و حضوری

سوالات متفاوت برای هر دوره آموزشی

نمایش نتیجه آزمون بلافاصله در پایان آزمون

آگاهی از نمره کسب شده از طریق تماس تلفنی با دفتر کنسرسیوم

برگزاری آزمون صرفا در تاریخ مختص هر کد دوره

هماهنگی زمان آزمون از طریق هماهنگی با دفتر کنسرسیوم

e test

نکات قابل توجه برای استفاده از سامانه آزمون آنلاین ایرکاس

 

آزمون نمره منفی ندارد

حدالامکان تمام سوالات را پاسخ دهید

مدت زمان آزمون را مد نظر داشته باشید

بعد از پایان یافتن زمان، قادر به پاسخگویی نخواهید بود

هر کارآموز فقط یکبار در تاریخ معین می تواند وارد سامانه شود

برای آزمون مجدد باید با دفتر کنسرسیوم هماهنگی انجام شود

عدم استفاده دو کارآموز از یک سیستم کامپیوتری برای آزمون

در صورت ثبت آی پی یکسان برای دو کار آموز، آزمون هر دو مجدد باید تکرار شود

azmoon key